LICENCIRANJE SADRŽAJA

Macci Macci obuhvata sadržaje na maccimacci.com sajtu kao što su članci, slike, fotografije, komentari, softverski kod, audio i video snimci i drugi materijali (zajedničkim imenom, „Sadržaj“). Autor sadržaja je Macci Macci i sav sadržaj je u vlasništvu autora. Sadržaj je obezbeđen Autorskim i Srodnim Zakonom u Srbiji, i njemu odgovarajućim internacionalnim zakonima i konvencijama.

Nije dozvoljeno da koristite usluge i proizvode Macci Macci za sledeće:

– Bilo kakve nelegalne radnje ili kršenje važećih zakona na bilo koji način
– Pretnje, uznemiravanje, ili kršenje prava na privatnost drugih; slanje neželjenih obaveštenja; ili presretanje, praćenje ili modifikovanje obaveštenja koja nisu namenjena vama
– Nanošenje štete korisnicima pomoću virusa, špijunskog ili zloćudnog softvera, crva, trojanaca, vremenske bombe ili bilo kojih drugih sličnih zlonamernih kodova ili uputstava
– Prikupljanje ličnih identifikacionih podataka uključujući, ali ne ograničavajući se na imena naloga ili adrese e-pošte
– Preduzimanje bilo koje radnje koja ometa ili remeti usluge ili proizvode Macci Macci (ili servera i mreža koji su povezani sa uslugama Macci Macci)
– Reprodukovanje, dupliranje, kopiranje, prodaja, trgovina ili preprodaja usluga ili proizvoda Macci Macci u bilo koje svrhe
– Narušavanje autorskih prava, zaštitnog znaka, ili kršenje prava na intelektualnu svojinu drugih
– Učitavanje, preuzimanje, prenos, prikazivanje ili omogućavanje pristupa sadržaju koji je:

– Nelegalan ili promoviše nelegalne aktivnosti
– Neprikladan poput nepristojnog ili pornografskog materijala, eksplicitne predstave seksa ili nasilja, ili slika koje eksploatišu ili štete deci
– Narušava nečija prava, uključujući intelektualnu svojinu ili druga vlasnička prava ili prava privatnosti i javnosti
– Varljiv, obmanjujuć, prevaran ili osmišljen za phishing ili obavljanje slične krađe identiteta
– Namenjen promovisanju kockanja
– Reklamira ili podstiče nezakonite ili kontrolisane proizvode ili usluge
– Ponižava, zastrašuje, podstiče na nasilje ili utiče na štetne radnje protiv pojedinca ili grupe na osnovu starosti, pola, rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, religije, seksualne orijentacije, invaliditeta, geografske lokacije ili druge zaštićene kategorije ili predstavlja govor mržnje
– Obmanjuje korisnika prilikom odlučivanja o kupovini
– Ovaj spisak je ilustrativan, nije konačan, i može se ažurirati.

Macci Macci zadržava pravo da ukloni svaki sadržaj ili privremeno blokira svakog člana i/ili svaki nalog za kog smatra da krši ove uslove ili važeće uslove korišćenja proizvoda.

POLISA O CENI

Macci Macci proizvodi se prodaju u ograničenim količinama i dostupnosti. Trudimo se najviše što možemo kako bismo što verodostojnije prikazali proizvode/artikle na našem sajtu. Molim Vas za razumevanje ukoliko se dese varijacije u stilu, boji, veličini, i obliku.

ISKLJUČIVA ODGOVORNOST KORISNIKA ZA SOPSTVENO NEDOZVOLJENO PONAŠANJE

Korišćenjem Macci Macci sajta, saglasni ste da Macci Macci nije odgovoran za bilo kakvo nedozvoljeno ponašanje Korisnika i isključivo Korisnik snosi odgovornost i na svaki drugi način odgovara za svoje ponašanje. Korisnik prihvata odgovornost i za štetu koju Korisnikovo nedozvoljeno ponašanje proizvede Macci Macci-u.

IZMENE SAJTA

Macci Macci zadržava pravo da u bilo koje vreme modifikuje ili obustavi, privremeno ili permanentno, Macci Macci sajt (ili bilo koji deo istog) bez prethodnog obaveštenja. Macci Macci nije odgovoran Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju, suspenziju, ili prekid rada Macci Macci sajta.

IZMENA CENA

Macci Macci zadržava pravo da modifikuje cene Macci Macci proizvoda u bilo kom trenutku. Obaveštenje o promeni cena je moguće dostaviti u bilo kom trenutku putem kanala za to poput Macci Macci sajta i/ili Macci Macci naloga na društvenim mrežama, email-a; ovaj spisak nije zaključan i može biti izmenjen i dopunjen u bilo kom trenutku.

MACCI MACCI NIJE ODGOVORAN ZA GUBITAK ILI OŠTENJE BILO KOJE VRSTE KOJE JE NASTALO USLED BILO KOJE INTERAKCIJE SA SAJTOM TREĆE STRANE ILI PRODAVCA ILI OPERATERA SAJTA POMENUTE TREĆE STRANE.